Stiftelsen Botanica Calonia

Stiftelsens ändamål

Ändamålet är att gynna, stöda, grunda och renovera parker och trädgårdar samt stöda studier i branschen.

Var vänlig och se vidare på Skogsträdgård filen för mera information.