Stiftelsen Botanica Calonia

Styrelsen

hallitus

Stiftelsens ordförande är Martti Calonius (andra från höger). Styrelsens övriga ledamöter är i bilden från vänster till höger Kenneth Danielsen, Marja Calonius och Mathias Calonius.

Det finns många som tycker om detta projekt. De deltar i våra öppna möten och talkon i parken. Att nämna några, Lisen Granberg, Tuomo Timonen, Raija Rauhamaa, Tuula Ihamuotila, Kari Jokisalo, Tuomas Walsta och många många andra. Från Estland kan man nämna Andres Tarand europarlamentaariken, Heiki Tamm direktör av Tartos Botaniska Trädgård och Rudi Pakki.