Botanica Calonia Säätiö

BOTANICA CALONIA SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Vuosi alkoi jälleen perinteisesti haravointitalkoilla. Taimitoria ei ollut. Sopivaa paikkaa ollaan etsimässä, kun vanha paikka on buddistien vuokraama. Kiuru junior taiteilija ystävineen piti perinteiset syntymäpäivät metsä puutarhassa.

Suhde toiseen sopimusosapuoleen oli mitä se oli. Sitä on toimintakertomuksissa käsitelty enemmän kuin tarpeeksi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että rakennusvirastossa on uusi sukupolvi astunut töihin, sukupolvi, joka tajuaa, että ko yhteiskunnan omistamaa aluetta ja sen hoitoa voisi pitää positiivisena. Eli ollaan menossa oikeaan suuntaan.

Vuosi oli rauhallinen. Avoimeksi on vieläkin jäänyt puron saattaminen toimintakuntoon.

Joitakin lahjoituksia on tullut hallituksen puheenjohtajan syntymäpäivän johdosta.

Metsään on nyt mennyt yli 100.000,- yksityisiä varoja ja tuhansia talkootunteja.

Kuten kaikkina aiempinakin vuosina kenellekään ei ole maksettu palkkaa tai palkkiota.


Helsinki helmikuun 28 päivänä 2013

Martti Calonius
Hallituksen puheenjohtaja