Botanica Calonia Säätiö

Hallitus

hallitus

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Martti Calonius (toinen oikealta). Hallituksen muut jäsenet ovat kuvasta vasemmalta katsottuna Kenneth Danielsen, Marja Calonius sekä Mathias Calonius.

Tämän yhteisprojektin yhteydessä innostuneista mukana olioista ja kokouksiinkin osallistuvista voidaan mainita joitakin mm. Lisen Granberg, Tuomo Timonen, Raija Rauhamaa, Tuula Ihamuotila, Kari Jokisalo, Tuomas Walsta ja puoli kylää sekä Virosta europalment. Andres Tarand sekä Tarton kasvitieteellisen johtaja Heiki Tamm, sekä Rudi Pakki.